My model is taking too long to deploy, can anyone help me?

Hello everyone, this is my first time to use streamlit. My model is taking too long to deploy.
this is my app github project url : GitHub - nurullaheroglu/ev_kira_fiyat_tahminleme: İstanbul'daki evlerin kira fiyat tahminlenmesi gerçekleştirilen projede 2022 yılı mayıs ve haziran ayları verileri baz alınmıştır.
and this is streamlit url: https://share.streamlit.io/nurullaheroglu/ev_kira_fiyat_tahminleme/main/ev_kira_fiyat_tahminleme/streamlit_app.py
can anyone help me, please ?